Ondersteuning preventie nodig? SOVE verzorgt die voor u!

Tijdelijke of permanente ondersteuning preventie voor uw onderneming

  • Een preventieadviseur niveau 1, 2 of niveau 3 nodig?
  • Heeft u interne preventieadviseur hulp of ondersteuning nodig?
  • Wilt u een werknemer laten opleiden tot intern preventieadviseur?
  • Als beginnend preventieadviseur nood aan de systematische ondersteuning van een ervaren rot in het vak?
  • Sparring met of de kritische blik van een externe collega-preventieadviseur?

Bij SOVE vindt u de geschikte preventieadviseur om alles in goede banen te leiden. Zo bent u in orde met de wetgeving en kunt u gerust zijn dat uw preventiebeleid in degelijke handen is.

Wanneer heeft u een preventieadviseur nodig?

Als werkgever bent u verplicht een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk (kortweg IDBPW) op te zetten zodra u één werknemer in dienst hebt. Die dienst moet over minstens één preventieadviseur beschikken. Heeft u minder dan 20 werknemers in dienst, dan mag u als zaakvoerder zelf de taken van de preventieadviseur op u nemen.

Toch bent u verplicht om een aantal gespecialiseerde taken te laten uitvoeren door een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDBPW). Denk maar aan organisaties zoals Securex, Liantis, Idewe, …

Preventieadviseurs niveau 3 nodig in uw onderneming?

Vele kleinere bedrijven met minder dan 20 werknemers hebben beperktere risico’s. U heeft een preventieadviseur niveau 3 nodig. Als werkgever kunt u zelf de taken van de preventieadviseur in uw onderneming vervullen als u over voldoende basiskennis preventie beschikt. Of u kunt die taken uitbesteden aan een preventieconsultant van SOVE.

Waarom kiezen voor een preventiesonsultant van SOVE?

  • Omdat het u eenvoudigweg veel tijd bespaart. Wij zijn onderlegd in preventie en welzijn.
  • Als u zelf die taken moet uitvoeren, kost u dat veel moeite en soms zelfs slapeloze nachten. Want een controle van overheidswege is altijd mogelijk.
  • Bent u niet in orde met de welzijnswetgeving ? Dan riskeert u boetes en vervolging.
  • En nog belangrijker: door te kiezen voor preventieadvies van Sove kiest u meteen ook voor de optimale veiligheid en het hoogste welzijn van uw werknemers. Een extra troef om hen gezond en gelukkig te maken. En hen aan boord te houden.

Of heeft u nood aan een preventieadviseur niveau 1 of 2?

Voor grotere bedrijven met grotere risico’s is een preventieadviseur niveau 1 of 2 nodig. Denk maar aan bedrijven uit de bouwsector en de houtnijverheid. SOVE kan deze functies ondersteunen.

Waarom kiezen voor een externe preventieconsultant van SOVE?

Wij beschikken over een gekwalificeerd team van preventieconsultants. Zij ondersteunen uw eigen preventieadviseur of interne dienst. Ook op permanente basis kunnen wij u een aantal dagen per week of per maand bijstaan met onze deskundige, efficiënte kennis en praktijkgerichte acties.

Efficiënt preventiebeleid komt u als werkgever ten goede

Als werkgever moet u een efficiënt preventiebeleid en degelijk welzijnsbeleid voeren. U moet ervoor zorgen dat de werknemers in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. Dat komt hen ten goede, maar ook u als werkgever. Werknemers die zich veilig voelen, gezond zijn en een gevoel van welzijn ervaren op het werk, zijn minder vaak afwezig. Ze presteren beter en blijven voor u werken. Uw onderneming draait zo beter en efficiënter.

Wat doet een preventieadviseur?

Een preventieadviseur adviseert de werkgever en de werknemers over alles met betrekking tot het welzijnsbeleid. Hij adviseert over de toepassing van de welzijnswetgeving in het bedrijf. Hierbij spoort hij, samen met de hiërarchische lijn, risico’s op en geeft advies over preventieve maatregelen.

Het advies van de preventieadviseur heeft betrekking op de volgende, verschillende disciplines: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde.

Dynamisch risicobeheersingssysteem opstellen

Een preventieadviseur stelt samen met de hiërarchische lijn een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) op. Dat systeem zorgt ervoor dat u op systematische manier de risico’s in kaart brengt, met aangepaste maatregelen zo laag mogelijk houdt en voorkomt dat werknemers ziek worden of ongevallen krijgen. De preventieadviseur brengt samen met de hiërarchische lijn de risico’s in kaart, adviseert u over de beheersing van die risico’s en werkt in samenspraak de maatregelen uit om die risico’s te beperken en te mitigeren.

Hulp bij het opstellen van het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS)

Bent u de preventieadviseur in uw onderneming en wilt u graag hulp bij het opstellen van zo’n DRBS? Wij begeleiden u of stellen het hele systeem voor u op. Om de vijf jaar tekenen we het globaal preventieplan (GPP) uit. Jaarlijks stellen we ook in samenspraak met u het jaarlijks actieplan (JAP) op en sturen bij waar nodig.

Heeft u een consultant preventie nodig?

Extra ondersteuning voor uw interne preventieadviseur?
SOVE helpt u snel, prijsbewust en deskundig verder.

Bel +32 (0)475 71 76 28