Specialisaties inzake milieu en energie

Begeleiding op maat in uitdagende tijden

  • Ervaart uw onderneming problemen rond milieuvoorschriften?
  • Heeft u een audit gehad waaruit blijkt dat u niet in orde bent met de milieuwetgeving?
  • Wilt u begeleiding op gebied van milieu en preventie bij de overname van uw onderneming of neemt u zelf een ander bedrijf over?

Wij helpen uw onderneming deskundig en discreet.

Passende communicatiestrategie uitbouwen

  • Hoe communiceert u bij problemen het best met de verschillende overheidsdiensten?
  • Hoe brengt u intern bepaalde issues ter sprake?
  • Hoe communiceert u met de stakeholders en de vakbonden?

Als u geen ervaring heeft met deze problemen, is dit een hele uitdaging. Wij begeleiden u daarbij en bouwen – in samenspraak – een gepaste communicatiestrategie uit. Met onze ervaring met deze problemen kennen we de kneepjes van het vak en weten we hoe we dit het best aanpakken. Ook juridisch kunnen we u ten volle ondersteunen via ons netwerk.

Due diligence

Bij een fusie of een overname wilt u weten waar u aan toe bent. Met welke preventie- en milieurisico’s kampt de onderneming in kwestie? Worden de welzijns- en milieuwetgeving volledig nageleefd? We maken een volledig en accuraat rapport op. Ook juridisch doen we voorstellen om bepaalde clausules in het uiteindelijke contract op te nemen ten einde zo bepaalde milieurisico’s te dekken.

Ondersteuning bij MER-aanvraag

In bepaalde situaties – zoals bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag of bij de opmaak van een ruimtelijk plan – is uw onderneming mogelijk verplicht een MER-aanvraag, een MER-screening of een MER-ontheffingsdossier in te dienen. MER staat voor milieueffectenrapport. In zo’n rapport wordt de impact op het milieu onderzocht, meer bepaald op aspecten zoals lucht, bodem, water, geluid, landschap, natuur en hinder die daaruit kan voortkomen.

Reken op onze MER-ervaringen

Via het netwerk worden MER- en impactstudies opgemaakt. Wij ondersteunen en verzamelen alle informatie, tekeningen en relevante studies.

Vestiging erbij in Brussel of Wallonië? De milieuwetgeving verschilt van die van Vlaanderen!

De milieuwetgeving wordt in België regionaal bepaald en geregeld. Dat maakt het voor Vlaamse bedrijven die een vestiging in Wallonië willen opstarten net iets ingewikkelder. En ook buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen, Wallonië of Brussel een filiaal willen beginnen, laten zich best op gebied van milieu deskundig begeleiden. Bij Sove zijn we ook onderlegd in de Waalse en Brusselse milieuwetgeving en kunnen we u helpen met alle nodige vergunningen, administratie, erkenningen, …

Projectmanagement? SOVE is uw partner!

Solide en efficiënte begeleiding bij uw totaalproject (op gebied van milieu, energie, bouw, veiligheidscoördinatie, …). Projectmanagement wordt in zijn geheel aangepakt (ruimtelijke ordening, bouw, milieu, …).

Wij zijn uw betrouwbare partner. Met onze ervaring in tal van uiteenlopende projecten, kunt u gerust zijn dat uw project in betrouwbare handen is. Wij begeleiden van a tot z, altijd praktisch en met een pragmatische toepassing van de desbetreffende wetgeving.

Hulp bij uw communicatie rond milieu- en welzijnskwesties?
MER-aanvraag indienen? Due diligence?
Projectmanagement?
SOVE helpt u snel, prijsbewust en deskundig verder.

Bel +32 (0)475 71 76 28