SOVE: experten in welzijnswetgeving

Hulp en ondersteuning bij administratieve verplichtingen, JAP, GPP en assistentie CPBW

  • Hulp nodig rond welzijnswetgeving en bijhorende administratie?
  • Assistentie en omkadering nodig als adviseur bij het CPBW?
  • Het opstellen van uw JAP en GPP aan professionals overlaten?
  • Begeleiding nodig bij het opstellen van een arbeidsongevallenaangifte?

SOVE is met plezier uw partner bij dit alles. We zijn onderlegd in deze materies en hebben veel ervaring met de complete opvolging van de welzijnswetgeving.

Concrete opvolging van de welzijnswetgeving

Wij volgen de welzijnswetgeving op de voet op. Als er wijzigingen gebeuren, zijn wij op de hoogte en zorgen we ervoor dat u ook in orde bent met veranderingen in de wet. We volgen regelmatig bijscholingen en staan u bij om de welzijnswetgeving correct toe te passen.

De administratieve verplichtingen rond preventie en welzijn stroomlijnen

Wij helpen u met de administratieve rompslomp rond preventie en welzijn. Heel wat documenten moeten jaarlijks opgevolgd en terug ingevuld worden. Ieder jaar moet u ook een JAP opstellen (zie hieronder) en vijfjaarlijks een GPP. Al deze documenten en andere nodige documenten houden we voor u up-to-date en kunt u zelf ook digitaal raadplegen via ons eigen digitaal beheerssysteem.

Assistentie van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk

Als uw onderneming 50 of meer werknemers telt, bent u wettelijk verplicht een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op te richten. Dat comité bestaat uit vakbondsafgevaardigden en afgevaardigden van de werkgever.

Als secretaris wordt meestal de preventieadviseur aangesteld. Ook een externe afgevaardigde – bijvoorbeeld de bedrijfsarts van de externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk – kan deze vergadering bijwonen. We ondersteunen en begeleiden waar nodig.

Opstellen van uw globaal preventieplan (GPP)

Het globaal preventieplan stroomt voort uit de risicoanalyse en het dynamisch risicobeheerssysteem. Zo’n GPP schrijft dan voor hoe de risico’s aangepakt en beheerst moeten worden en welke preventiemaatregelen er in uw bedrijf voor de komende 5 jaar genomen zullen worden. SOVE begeleidt u van a tot z met het opstellen van het GPP.

Het jaarlijks actieplan (JAP) bepalen

Vanuit het DRBS en het globaal preventieplan (GPP) stellen we dan concreet ook een jaarlijks actieplan (JAP) voor uw onderneming op. In dat plan beschrijven we concreet de actiepunten die het komende jaar in uw onderneming aangepakt zullen worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken of uit te schakelen en zo de veiligheid te garanderen.

Aangifte van een arbeidsongeval

Als werkgever doet u er alles aan om arbeidsongevallen te vermijden. Toch kan een arbeidsongeval voorvallen. Gaat het om een arbeidsongeval waarbij medische hulp van een arts nodig is? U bent verplicht om dit aan uw arbeidsongevallenverzekering te melden.

Onderzoek van een ernstig arbeidsongeval dient door de preventiedienst van de externe dienst voor preventie en bescherming te gebeuren. SOVE kan hierbij de interne preventieadviseur en de hiërarchische lijn bijstaan.

Metingen en strategie rond arbeidshygiëne en ergonomie

Bij arbeidshygiëne kunnen er allerlei fysische, chemische en biologische risicofactoren betrokken zijn. Wij zorgen dat deze risico’s in kaart gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen. We begeleiden de nodige metingen en stellen maatregelen op om al deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen en te voorkomen.

Hulp bij de opzet van uw zorgsysteem preventie en welzijn?
SOVE helpt u snel, prijsbewust en deskundig verder.

Bel +32 (0)475 71 76 28