fr | en

VEILIGHEID


Preventieadviseur

 1. Optreden als interne preventieadviseur niveau II en III met tijdelijke of permanente beperkte aanwerving (halve tot één dag per week per bedrijf is wettelijk mogelijk)
 2. Ondersteunen, opleiden en begeleiden van interne preventieadviseurs

Veiligheidszorgsystemen

 1. Opzet, begeleiding en coaching
 2. Interne opleidingen en sensibilisering
 3. Audits

Veiligheids- en welzijnswetgeving

 1. Adviesverlening en opvolging van de naleving van de wetgeving
 2. Assistentie voor CPBW, opstellen GPP en JAP, …
 3. Alle welzijnsadministratie, arbeidsongevallenaangiftes, …
 4. Begeleiden van arbeidsmilieuhygiënische metingen

Specialisaties

 1. Deskundige en discrete begeleiding van bedrijven in moeilijkheden met interne en externe communicatie (oa. perikelen met diverse overheden, due diligence bij overnames en herstructureringen)
 2. Projectmanagement en begeleiding veiligheidsprojecten (oa. opmaak CE - dossiers, ATEX, …)