fr | en

MILIEU


Milieucoördinatie

 1. Optreden als externe milieucoördinator A + B
 2. Ondersteunen van interne milieucoördinatoren

Milieu – en energiezorgsystemen

 1. Opzet, begeleiding en coaching
 2. Interne opleidingen en sensibilisering
 3. Audits

Milieu – en energiewetgeving

 1. Adviesverlening en opvolging van de naleving van de wetgeving
 2. Aanvraag en opvolging van alle klassen milieuvergunningen en erkenningen
 3. Begeleiden van voorgeschreven emissiemetingen
 4. Alle milieu-administratie, heffingenproblematiek, …

Specialisaties

 1. Deskundige en discrete begeleiding van bedrijven in moeilijkheden met interne en externe communicatie (oa. perikelen met diverse overheden, due diligence bij overnames en herstructureringen)
 2. Assistentie bij MER aanvraag- en ontheffingsdossiers
 3. Aanvraag en opvolging van veterinaire erkenningen
 4. Milieubegeleiding en vergunningsaanvragen voor Vlaamse en Nederlandse bedrijven in Wallonië
 5. Projectmanagement en begeleiding milieutechnieken en -projecten (oa. bouw vergistingsinstallaties, biofilterbedden, …)